Algemene actievoorwaarden winacties

De winactie met betrekking tot het aanmelden voor het InnovatieLab en de kans die men maakt op een giftcard, wordt georganiseerd door Aafje thuiszorg huizen zorghotels.

1. Deelname winactie InnovatieLab

1.1.    Deelname aan de actie is kosteloos.

1.2.    Deelname vindt plaats wanneer je jezelf hebt opgegeven via recruitment@aafje.nl.

1.3.    Eenmalige deelname per persoon.

1.4.    Een geldige aanmelding per e-mail (recruitment@aafje.nl) is voorzien van volledige voor- en achternaam en contactgegevens.

1.5.    Om kans te maken, dient de persoon die zich aanmeldt ook aanwezig te zijn op het evenement zelf.

1.6.    Medewerkers van Aafje zijn uitgesloten van deelname aan de actie.

1.7.    De looptijd van de actie is 30 april 2019 t/m 6 juni.

1.8.    Aafje is te allen tijden bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

2. Persoonsgegevens

2.1.    Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan derden.

3. Te winnen prijs

3.1.    Onder de aanmeldingen van het evenement, per e-mail en volgens de actievoorwaarden, maakt iedere 10e aanmelding kans op een giftcard naar keuze.

3.2.    Een ieder die zich aanmeldt dient een e-mail te sturen naar recruitment@aafje.nl onder vermelding van een volledige voor- en achternaam en zijn of haar contactgegevens (e-mail en telefoonnummer).

3.3.    Men maakt alleen kans, als zij ook daadwerkelijk aanwezig zijn op het evenement.

3.4.    Iedere 10e aanmelder die voldoet aan de actievoorwaarde kan kiezen uit een giftcard van Bol.com, Fashion cheque, Netflix en Nationale Bioscoop Bon.

3.5.    De prijs zal per e-mail verstrekt worden in de vorm van een digitale tegoedbon voor 1 van de eerder benoemde giftcards.

4. Winnaar

4.1.    De winnaar van de actie wordt bepaald door de datum en tijdstip waarop iemand zich aanmeldt. De daarop volgende selectie vindt chronologisch plaats van oudste aanmelding naar nieuwste aanmelding. Iedere 10e aanmelding die voldoet aan de actievoorwaarden wint.

4.2.    De correspondentie van de winnaars vindt plaats in de week van 10 t/m 16 juni.

4.3.    De winnaar van deze actie krijgt een persoonlijk bericht via e-mail.

4.4.    Wanneer de winnaar zich binnen 2 weken na bekendmaking niet meld, dan vervalt zijn of haar prijs.

4.5.    Aafje is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

4.6.    Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

4.7.    Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

5. Communicatie

5.1.    Door deel te nemen, stem je ermee in dat Aafje voor promotionele doeleinden mag communiceren over haar winactie en de winnaars die daaruit voort komen.

      5.1.1.De bekendmaking van winnaars kan bijvoorbeeld plaatsvinden via Aafje haar social media kanalen:

           5.1.1.1.             Facebook.com/wijzijnvanaafje

           5.1.1.2.             Facebook.com/werkenbijaafje

           5.1.1.3.             Instragram.com/aafjezorg

           5.1.1.4.             Twitter.com/wijzijnvanaafje

       5.1.2.Of via de eigen websites van Aafje:

            5.1.2.1.             www.aafje.nl

            5.1.2.2.             www.werkenbijaafje.nl

6. Gewonnen product

6.1.    Het is niet toegestaan om het gewonnen product door te verkopen aan derden.

6.2.    De gewonnen tegoedbon is niet inwisselbaar voor geld.

Aandacht
Verbindend
Prikkelend
Vakmanschap