menu

Menu

Betere zorg voor mensen met overgewicht

Geplaatst op 30-08-22

In Nederland stijgt het aantal mensen met ernstig overgewicht (morbide obesitas). Bij Aafje zien we die ontwikkeling ook. Dit vraagt om specifieke zorg en voorzieningen. Daarom hebben we onder meer een zorgprogramma in De Vijf Havens en een expertiseteam obesitas. Wat houdt dat precies in? Irene, lid van het expertiseteam, en Marlène, manager Zorg en Behandeling van De Vijf Havens, vertellen erover.

Specifieke aandacht

Morbide obesitas houdt in dat iemand een BMI boven de 35 heeft. Irene: “Het expertiseteam is opgezet omdat deze doelgroep specifieke aandacht nodig heeft. Het gaat dan om zorg, begeleiding en behandeling. Ook zijn er vaak specifieke hulpmiddelen en voorzieningen nodig voor mensen met ernstig overgewicht. Het expertiseteam zet zich in voor de beste zorg voor mensen met obesitas.”

Multidisciplinair team

In het expertiseteam zitten collega´s vanuit verschillende disciplines. “Collega´s kunnen onze hulp inroepen om mee te kijken bij vragen en knelpunten in de zorg voor klanten met morbide obesitas. We delen graag onze kennis, zowel binnen als buiten Aafje. We willen een gewaardeerde gesprekspartner zijn, bij Aafje en in de regio.”

Revalidatie bij obesitas

Naast het expertiseteam heeft Aafje ook een specifiek zorgprogramma bij obesitas. Deze afdeling bevindt zich in De Vijf Havens. Dit zorgprogramma heeft als doel klanten met ernstig overgewicht de zorg te kunnen bieden op een adequate en ergonomisch verantwoorde manier. Manager Marlène vertelt: “We zijn met dit zorgprogramma gestart in november 2019 met drie bedden. Momenteel zijn er elf klanten. Het zorgprogramma is bedoeld voor revalidatie van klanten met obesitas.”

Betere doorstroom

Er was behoefte bij de ziekenhuizen om de doorstroom te verbeteren. “Mensen met morbide obesitas, die in het ziekenhuis klaar zijn, maar nog wél specifieke zorg nodig hebben, konden vaak niet worden uitgeplaatst”, vertelt Marlène. “Dit knelpunt willen wij helpen oplossen.”

De revalidatie van mensen met ernstig overgewicht (BMI >35) verschilt van die van mensen met een normaal gewicht (BMI <25). “De revalidatie vraagt meer tijd, een specifiek revalidatieplan en specifieke hulpmiddelen. Denk hierbij transferhulpmiddelen en douchestoelen”, aldus Marlène.

Doorontwikkeling

“We hopen dat we steeds beter worden in de zorgverlening aan deze specifieke doelgroep, dat het multidisciplinaire revalidatieprogramma zich doorontwikkelt en dat we binnen de afdeling een nog betere omgeving kunnen creëren voor deze doelgroep. Vanuit het expertiseteam willen we onze kennis en ervaring uitbreiden en collega´s helpen in de zorg voor mensen met (morbide) obesitas”, sluit Marlène af.