menu

Menu

Podcast ‘ontwikkelruimte en teamsamenwerking zorgen voor werkgeluk’

Andrea Coats is ze leerling-verpleegkundige en te gast in de podcast van Waardigheid en Trots.

Andrea Coats werkt al 32 jaar in de zorg. Na een tijd gewerkt te hebben in de thuiszorg is ze bij Aafje begonnen op de ontwikkelafdeling. Nu is ze leerling-verpleegkundige en te gast in de podcast van Waardigheid en Trots. Andrea vertelt in deze podcast over onder andere haar ontwikkelmogelijkheden, de ruimte die ze heeft gekregen, teamsamenwerking en over werkplezier.

Beluister de podcast hier.

Het Afasie Trainingscentrum draagt bij aan de ontwikkeling van taalvaardigheden.

Jaarlijks krijgen ongeveer 41.000 mensen een beroerte. Ongeveer 30 procent daarvan krijgt afasie. Iemand met deze taalstoornis heeft moeite met lezen, schrijven, spreken en/of begrijpen. Communiceren wordt daardoor een probleem. Het Afasie Trainingscentrum (ATC) van Aafje is er al bijna 25 jaar voor alle volwassenen die kampen met afasie. Anouk van der Keur, logopedist/afasietherapeut en Sandra Sendula, dagbestedingscoach vertellen over hun werk bij het ATC en wat het ATC precies doet.

Dagbesteding en dagbehandeling

Afasie is een taalstoornis ten gevolge van niet aangeboren hersenletsel (NAH). Dat kan bijvoorbeeld een beroerte zijn. Maar ook een hersentumor of hersenschade na een ongeval kan afasie tot gevolg hebben. Anouk: ¨Het ATC biedt dagbesteding en dagbehandeling voor mensen met afasie. De mensen die het AfasieTrainingscentrum bezoeken, wonen nog thuis. Ze worden naar ons verwezen door revalidatiecentra, ziekenhuizen en soms door hun huisarts. Het ATC helpt deze mensen in het opnieuw ontwikkelen van taalvaardigheden.¨

Dagelijkse leven oppakken

Mensen met afasie kunnen bij het ATC terecht voor revalidatie en als onderdeel van een nazorgtraject. Sandra: ¨De behandeling en begeleiding zijn erop gericht om de draad van het dagelijkse leven weer op te pakken. Het verbeteren van de communicatie maakt hier een belangrijk deel van uit. Dit trainen we door intensieve individuele logopedie en groepsactiviteiten gericht op communicatie. Daarnaast is het ATC een vertrouwde plek voor lotgenotencontact.¨

Multidisciplinair team

Een multidisciplinair team van logopedisten, dagbestedingscoaches, verzorgenden en medewerkers dagvoorzieningen staat dagelijks klaar. Sandra: “Niet elke klant doorloopt hetzelfde traject. We kijken naar wat nodig is. Samen met de klant bepalen we hoeveel oefenmomenten en therapieën hij of zij per dag aangeboden krijgt. Individuele logopedie, fysiotherapie, ergotherapie en ook begeleiding door een psycholoog of maatschappelijk werk behoort tot de mogelijkheden. Op twee vaste momenten van de dag, ‘s morgens en ‘s middags, worden er intensieve taaloefeningen aangeboden in groepsverband. Dat kan bijvoorbeeld een schrijf- of spraakoefening zijn.¨

Diverse activiteiten

Gedurende de dag vinden diverse activiteiten plaats in het ATC. De communicatie staat hierbij centraal. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan taalprogramma’s en -spelletjes doen op de computer, samen de krant lezen en bespreken en creatieve activiteiten zoals tuinieren en gym. Het ATC organiseert een paar keer per jaar speciale activiteiten, waaronder een dagje uit, een etentje en een partnerdag.¨

Heel bijzonder

Zowel Anouk als Sandra werken al geruime tijd bij het ATC. Ze werken er naar volle tevredenheid. “Het is heel bijzonder om hier te mogen werken. Mooi dat mensen met een afasie langzaamaan weer beter leren communiceren. Want dat is zo belangrijk voor het contact met de omgeving¨, aldus Anouk en Sandra.

Recent Nieuws

Meer Nieuws

Betere zorg voor mensen met overgewicht

In Nederland stijgt het aantal mensen met ernstig overgewicht (morbide obesitas). Bij Aafje zien we die ontwikkeling ook. Dit vraagt om specifieke zorg en voorzieningen. Daarom hebben we onder meer een zorgprogramma in De Vijf Havens en een expertiseteam obesitas. Wat houdt dat precies in? Irene, lid van het expertiseteam, en Marlène, manager Zorg en Behandeling van De Vijf Havens, vertellen erover.

Specifieke aandacht

Morbide obesitas houdt in dat iemand een BMI boven de 35 heeft. Irene: “Het expertiseteam is opgezet omdat deze doelgroep specifieke aandacht nodig heeft. Het gaat dan om zorg, begeleiding en behandeling. Ook zijn er vaak specifieke hulpmiddelen en voorzieningen nodig voor mensen met ernstig overgewicht. Het expertiseteam zet zich in voor de beste zorg voor mensen met obesitas.”

Multidisciplinair team

In het expertiseteam zitten collega´s vanuit verschillende disciplines. “Collega´s kunnen onze hulp inroepen om mee te kijken bij vragen en knelpunten in de zorg voor klanten met morbide obesitas. We delen graag onze kennis, zowel binnen als buiten Aafje. We willen een gewaardeerde gesprekspartner zijn, bij Aafje en in de regio.”

Revalidatie bij obesitas

Naast het expertiseteam heeft Aafje ook een specifiek zorgprogramma bij obesitas. Deze afdeling bevindt zich in De Vijf Havens. Dit zorgprogramma heeft als doel klanten met ernstig overgewicht de zorg te kunnen bieden op een adequate en ergonomisch verantwoorde manier. Manager Marlène vertelt: “We zijn met dit zorgprogramma gestart in november 2019 met drie bedden. Momenteel zijn er elf klanten. Het zorgprogramma is bedoeld voor revalidatie van klanten met obesitas.”

Betere doorstroom

Er was behoefte bij de ziekenhuizen om de doorstroom te verbeteren. “Mensen met morbide obesitas, die in het ziekenhuis klaar zijn, maar nog wél specifieke zorg nodig hebben, konden vaak niet worden uitgeplaatst”, vertelt Marlène. “Dit knelpunt willen wij helpen oplossen.”

De revalidatie van mensen met ernstig overgewicht (BMI >35) verschilt van die van mensen met een normaal gewicht (BMI <25). “De revalidatie vraagt meer tijd, een specifiek revalidatieplan en specifieke hulpmiddelen. Denk hierbij transferhulpmiddelen en douchestoelen”, aldus Marlène.

Doorontwikkeling

“We hopen dat we steeds beter worden in de zorgverlening aan deze specifieke doelgroep, dat het multidisciplinaire revalidatieprogramma zich doorontwikkelt en dat we binnen de afdeling een nog betere omgeving kunnen creëren voor deze doelgroep. Vanuit het expertiseteam willen we onze kennis en ervaring uitbreiden en collega´s helpen in de zorg voor mensen met (morbide) obesitas”, sluit Marlène af.

Aafje voor derde keer Beste Werkgever

Medewerkers waarderen Aafje voor de derde keer op rij als ‘Beste Werkgever’. Een mooi resultaat van het in juni uitgevoerde MedewerkersBelevingsOnderzoek van onderzoeksbureau Effectory. Vooral op het openstaan voor suggesties en ideeën van medewerkers, werkplezier, je veilig en thuis voelen en jezelf kunnen zijn, scoort Aafje beduidend hoger dan andere organisaties. Ook blijkt dat Aafje medewerkers hun werkgever vaker aanbevelen bij anderen.

Ongelofelijk trots

“Wij zijn ongelofelijk trots dat onze medewerkers Aafje ook dit jaar als Beste Werkgever hebben beoordeeld”, vertelt Peter Ploegsma, bestuurslid van Aafje. “Zeker in deze pittige tijd waarin we te maken hebben met een hoge werkdruk en een tekort aan zorgmedewerkers. Daarom zetten wij onze medewerkers echt op één. Wij willen hen een plezierige en veilige werkomgeving bieden waar iedereen zich thuis voelt. We luisteren naar de ideeën van medewerkers en proberen zoveel mogelijk rekening te houden met hun wensen en behoeften. Zo hebben medewerkers de mogelijkheid flexibel te werken voor een betere balans tussen werk en privé en bieden we hen volop mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Want bij Aafje krijgen medewerkers de ruimte! Dat we weer het keurmerk Beste Werkgever hebben gekregen, is voor ons een teken dat we dat ook waarmaken.”

‘Aafje is een fijne werkgever die mij erg stimuleert in mijn loopbaanontwikkeling’
(Arsenio, Projectmedewerker Vastgoed)

Verbeterpunten

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Als belangrijkste worden genoemd: het werk nog plezieriger maken door minder regels en meer ruimte voor medewerkers voor de dingen waar zij goed in zijn. En om ondanks de hoge werkdruk tijd te blijven maken om elkaar aandacht en feedback te geven.

‘Aafje houdt rekening met mijn wensen’
(Nancy, Verzorgende IG)

OndernemingsraadOndernemingsraad

“Wij zijn blij met de resultaten van het MedewerkersBelevingsOnderzoek. Als Ondernemingsraad zijn we nauw betrokken geweest bij dit onderzoek en we zijn blij met de hoge respons én de verbeterpunten die aangegeven zijn. Fijn dat onze medewerkers hun mening hebben laten horen met als mooi resultaat Beste Werkgever 2022!”

Thema’s

De Beste Werkgever-score (2022-2023) is gebaseerd op een aantal thema’s: werkgeverschap, het bieden van een werkomgeving waarin medewerkers zich thuis voelen zodat zij zich verbonden voelen met hun collega’s en de organisatie. Het thema ‘bevlogenheid’ gaat over de mate waarin medewerkers energie krijgen van hun werk. Bevlogen medewerkers ervaren hun werk als betekenisvol en zijn trots op hun baan. Het thema ‘werkmogelijkheden’ gaat over hoe de organisatie medewerkers in staat stelt hun werk zo goed en efficiënt mogelijk te kunnen doen.

Keurmerk Beste Werkgever

Beste Werkgever is 18 jaar geleden door Effectory en Intermediair gelanceerd en inmiddels uitgegroeid tot een Europees, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. De best scorende organisaties worden beloond met het ‘World class Workplace Keurmerk’. Hiermee worden werkgevers beloond voor goed werkgeverschap, omdat gebleken is dat bedrijven waar medewerkers worden gewaardeerd beter presteren. En dat medewerkers het verschil maken. Het keurmerk is niet te koop. Organisaties verdienen het door een goede beoordeling van hun eigen medewerkers.

Aafje swingt mee in parade Zomercarnaval

Op zaterdag 30 juli deed zorgorganisatie Aafje voor het eerst mee aan het Zomercarnaval in Rotterdam. Ruim 25 medewerkers van verschillende Aafje-locaties dansten – in kleurrijke en op maat gemaakte kostuums – mee in de swingende straatparade. Onder leiding van Cabo Verde Chegou is hard getraind om er een echte show te maken. En dat is gelukt.

Bij Aafje krijg je de ruimte om … te dansen!

“Bij Aafje werken medewerkers met allerlei verschillende etnische achtergronden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Het Zomercarnaval sluit hier mooi op aan΅, vertelt Jan Jaap Ensing, directeur Mens en Ontwikkeling bij Aafje. “Door mee te doen aan dit kleurrijke evenement willen we laten zien dat Aafje er voor iedereen is.”

Thuiszorg van Aafje in landelijke top 10 van best gewaardeerde wijkverpleging

Prachtig nieuws voor Aafje, want klanten hebben de thuiszorg van Aafje dit jaar het best gewaardeerd in de categorie wijkverpleging. Daarmee staat Aafje in de top tien van de ZorgkaartNederland Top 2021. Een grote eer, aangezien alle organisaties in de thuiszorg in Nederland met dertig of meer waarderingen meededen.

Opsteker in coronatijd

Wouter Zegveld, directeur thuiszorg bij Aafje, gaf direct een ode aan de teams in de wijkverpleging: ‘Naast dat we het predicaat ‘beste werkgever’ hebben, behoren we nu ook tot de beste thuiszorg van Nederland en daar zijn we enorm trots op. Dit werkt voor medewerkers in de wijkverpleging als een opsteker in coronatijd. Hulde voor alle teams en medewerkers in Rotterdam, BAR gemeenten en de Drechtsteden!’.

De ZorgKaartNederland top 2021

ZorgkaartNederland is de grootste keuzewebsite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Duizenden mensen delen hier wekelijks hun ervaringen met de zorg. Aan de hand van de waarderingen tussen 1 januari en 1 november 2021 is uitgerekend welke organisaties er in deze periode het best gewaardeerd werden. Op de website van ZorgkaartNederland is de uitkomst per categorie te vinden.

Aafje feliciteert ook alle andere zorgorganisaties met een plek in de top tien. Samen maken we de zorg beter!