Ga naar Aafje.nl

Iets betekenen voor mensen die zich binnen een kwetsbare tijd in hun leven bevinden

Dementie komt helaas steeds vaker voor. Onze collega Linda is casemanager dementie en ondersteunt dagelijks mensen met dementie én hun naasten. “Samen gaan we kijken hoe we het leven zo aangenaam en mooi mogelijk kunnen maken. En hoe ik daarbij kan helpen.”

Linda is casemanager dementie in de regio Ridderkerk. “Het is een hele persoonlijke functie, met laagdrempelig contact. Gemiddeld kom ik één keer in de zes weken bij iemand thuis en heb ik ongeveer vijftig mensen in mijn caseload. Het is een heel breed gebied waarin ik mensen kan ondersteunen. Dementie is een ernstig ziekte. Samen gaan we kijken hoe we het leven zo aangenaam en mooi mogelijk kunnen maken. En hoe ik daarbij kan helpen.”

Als casemanager bouw je eerst een vertrouwensband met de klant op en kijk je samen welke begeleiding en ondersteuning klanten en mantelzorgers nodig hebben. Daar begeleid je mensen dan naartoe. “Ook vinden mensen het heel fijn om een vast aanspreekpunt te hebben. Wij helpen dan verder of weten waar zij terecht kunnen. Als casemanager maak je mensen wegwijs in de complexe wet- en regelgeving. Denk aan het inschrijven voor een verzorg- of verpleeghuis.”

Dementie

Er bestaan ongeveer vijftig vormen van dementie. Alzheimer is de meest voorkomende. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie toe. Maar er zijn ook steeds meer jonge mensen met deze ziekte. Dat betekent dat er steeds meer mensen begeleiding nodig hebben. En de zorgvraag wordt complexer, omdat mensen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen.

Voor de mantelzorger

Als de draagkracht en -last van de mantelzorger in balans blijft, kan de klant het vaak langer volhouden in de thuissituatie. Daarom is de casemanager er niet alleen voor de klant, maar ook voor de mantelzorger. Linda: “Bij Alzheimer zie je vaak dat mensen weinig ziektebesef hebben. Wij zijn er maar één moment, de partner is er 24/7. Daarom plannen wij met de mantelzorgers ook wel eens een 1-op-1 gesprek in. Zodat zij hun verhaal kwijt kunnen of even ventileren waar zij tegenaan lopen. Ook bieden we psycho-educatie aan, door uit te leggen wat de ziekte inhoudt en tips en handvatten te geven om er mee om te gaan.”

Dagbesteding

Een voorbeeld waar Linda als casemanager veel klanten bij helpt, is het inzetten van dagbesteding. Linda: “Soms neem ik mensen zelf letterlijk aan de hand mee. Dan ga ik samen met de klant een keertje een kopje koffie drinken en de sfeer proeven. Het is natuurlijk allemaal spannend en nieuw. En soms gaat een partner of familielid mee. Als dat bevalt dan breiden we dat bijvoorbeeld uit naar elke week een hele dag naar de dagbesteding.” Zo kan de mantelzorger ook even opladen of taken doen waar hij of zij normaal niet aan toekomt. Als dagbesteding niet past, kijkt de casemanager naar de inzet van begeleiding aan huis.

Digitalisering

Binnen Aafje wordt er ook gebruik gemaakt van technologie bij mensen met dementie. Linda vertelt: “Er zijn gelukkig steeds meer digitale middelen die we kunnen inzetten om mensen langer thuis te laten wonen. Denk aan hulpmiddelen voor medicatie, wegen en structuur houden in de oriëntatie van tijd. Zorgrobot Robin kan ook helpen in het bieden van structuur en het herinneren aan taken.”