Ga naar Aafje.nl

Ik heb een voldaan gevoel als ik naar huis ga

Joyce Starke (Verzorgende IG): "Werken in de zorg is wat ik vanaf jongs af aan wilde. Na mijn diplomering ben ik in een verpleeghuis gaan werken en sinds 2000 werk ik bij Aafje."

Klanten zijn blij als ik kom

Het werken in de wijk is altijd mijn bewuste keus geweest. Met name omdat dat voornamelijk ouderen zijn. In de thuiszorg krijg je een ‘band’ met je klanten, ze geven je het gevoel ‘nodig’ te zijn en kun je zelfstandig werken. Ook kun je veel voor de klant betekenen in het contact met zijn of haar ‘netwerk’.

Aafje als werkgever

Aafje is een prettige werkgever. Het is een groeiende organisatie die naar je ‘luistert’. Je krijgt (als je zelf wilt) kansen om je te ontplooien.