menu

Menu

Disclaimer

Deze website is bedoeld om je algemene informatie te geven over Werken bij Aafje, haar vacatures, werkvelden, zorgtypen, producten, diensten en over aanverwante onderwerpen.

Aafje neemt bij samenstellen en onderhouden van deze website de grootste zorgvuldigheid in acht. Desondanks kan zij er niet voor instaan dat de geboden informatie te allen tijde juist, volledig en actueel is. Ditzelfde geldt voor de juistheid van de informatie van derden, waarnaar in de website wordt verwezen en voor het foutloos functioneren van de website. Aafje aanvaardt hier dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor.

Aafje behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Niets van deze site – mits voor eigen gebruik – mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.

Benieuwd hoe we omgaan met AVG? Lees dan onze privacyverklaring.