Ga naar Aafje.nl

Revalidatie

Aafje heeft twee revalidatielocaties, voorheen zorghotels: Aafje Revalidatie Franciscus en Aafje Revalidatie Maasstad. Deze zijn voor klanten die door een ongeval, operatie of ziekte tijdelijk goed moeten revalideren.

Onder begeleiding van jou en de rest van het behandelteam zijn klanten hier verzekerd van goede verzorging, verpleging en behandeling, zodat we samen met hen de zelfredzaamheid verbeteren. Waar mogelijk kunnen ze daarna terugkeren naar de thuissituatie, of naar woonruimte bij Aafje.

De zorg kenmerkt zich door het  ‘zorgen met de handen op de rug’. Jij moedigt hen aan en ondersteunt hen bij het zelf uitvoeren van de dagelijkse handelingen. De meeste opnames vinden plaats na ziekenhuisopnames, daarom voer je als medewerker ook relatief veel verpleegtechnische handelingen uit.

Naast het zorg- en behandelteam werkt er ook een dienstenteam in beide revalidatielocaties. Zij zorgen dat de kamers van de klanten schoon zijn, voor de facilitaire taken en voor goed eten in het restaurant.