Ga naar Aafje.nl

Verpleeghuis

In het verpleeghuis wonen ouderen die dag en nacht zorg en begeleiding nodig hebben. En jij helpt ze daarbij!

Misschien geef je huishoudelijke ondersteuning, hulp bij persoonlijke verzorging of specialistische verpleging. Misschien verzorg jij wel de maaltijden of begeleid je verschillende activiteiten. In een Aafje verpleeghuis kun je alle kanten op!

Sommige huizen hebben speciale afdelingen, denk daarbij aan somatiek, psychogeriatrie, obesitas, Korsakov, gerontopsychiatrie, crisis/IBS en dezep. Heb jij kennis van één van deze specialismen? Kijk dan eens verder bij onze locaties die deze zorg bieden. Heb je de kennis (nog) niet en wil je je specialiseren? Dat kan onder begeleiding van Aafje!