menu

Menu

Zorgprogramma's

Als ouderen te maken krijgen met gezondheidsproblemen, kunnen ze gebruikmaken van onze zorgprogramma´s. Deze zorgprogramma’s zijn in samenwerking met artsen, psychologen, verzorgenden en andere behandelaars opgesteld en worden aangeboden in (een aantal van) onze verpleeghuizen. Bij Aafje hebben we zowel kortdurende als langdurige zorgprogramma´s. Wil jij werken in een bepaald zorgprogramma? Kijk dan hieronder welke programma´s we bieden. Neem contact op met onze recruiters om te kijken waar jij je het beste op je plek zou voelen.

Somatiek

Werk je in de somatiek, dan werk je met ouderen die lichamelijke beperkingen hebben en hierdoor niet meer thuis kunnen wonen. Vaak zijn ze verminderd mobiel en hebben ze veel hulp nodig bij de dagelijkse zaken zoals wassen, aankleden, douchen en naar het toilet gaan. Vaak zitten onze bewoners op een somatische afdeling in een rolstoel. Wil je werken in de somatiek? Kijk dan eens bij onze locaties om te zien waar onze huizen zijn.

Psychogeriatrie (PG)

Beter bekend als dementie. Als ouderen daardoor niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, vinden ze bij ons in het verpleeghuis een nieuw thuis. De specialisatie PG bieden we aan op verschillende locaties in Rotterdam, maar ook in Ridderkerk en Capelle aan den IJssel. Deze doelgroep kenmerkt zich door problemen met het geheugen en soms niet meer weten hoe eenvoudige zaken gedaan moeten worden, zoals wassen en aankleden. Hier hebben zij hulp en begeleiding bij nodig. Om met deze doelgroep te kunnen werken heb je geduld nodig en vind je het leuk om door middel van structuur en duidelijke communicatie de dag van iemand zinvol te maken.

Obesitas en revalidatie bij ernstig overgewicht

Bij De Vijf Havens hebben we een afdeling die helemaal is ingericht op de revalidatie bij ernstig overgewicht. Mensen met obesitas hebben vaak lichamelijke problemen. Binnen deze afdeling is alles gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en indien mogelijk een terugkeer naar huis. Wanneer je hier als medewerker werkt, heb je veel kennis over obesitas of ben je bereid dit via Aafje te leren.

Verzorgd wonen

Ouderen met een lichtere zorgvraag dan ‘Somatiek’ kunnen bij Aafje Verzorgd wonen. Deze ouderen hebben  een eigen appartement met keuken, maar krijgen wel huishoudelijke ondersteuning. Deze huizen hebben wij in Rotterdam, Ridderkerk en Capelle aan den IJssel.

Korsakov

Op Smeetsland hebben we een afdeling voor mensen met Korsakov. Korsakov is een syndroom waarbij mensen veelal door langdurig alcoholmisbruik geheugenproblemen hebben opgelopen. Bij deze mensen ligt de nadruk niet op lichamelijke zorg maar op ondersteuning, begeleiding en behandeling. Deze groep heeft een afgestemd groepsprogramma en daarbinnen een individueel programma. Je past goed bij dit zorgprogramma als je het beïnvloeden van gedrag interessant vindt en rustig en duidelijk bent in de communicatie.

Crisis/IBS

Op Smeetsland is een crisisafdeling voor bewoners met een (vermoedelijke) diagnose dementie, maar waarbij er thuis een crisissituatie is ontstaan. De bewoners zijn hier tijdelijk, waarbij de crisis wordt gestabiliseerd en er op zoek wordt gegaan naar een definitieve woonplek binnen of buiten Aafje. Je past goed bij dit zorgprogramma als je psychiatrie een uitdaging vindt. Als je rustig kan blijven onder soms moeilijke omstandigheden. De nadruk ligt bij dit zorgprogramma niet op de lichamelijke verzorging, maar dit kan wel onderdeel van het werk uitmaken. De nadruk ligt op het creëren van een rustige prikkelarm klimaat  waar onze bewoners tot rust kunnen komen.

D-zep

Dementie met Zeer Ernstig Probleemgedrag. Dit is een nieuwe afdeling op de locatie Smeetsland. Deze afdeling is een tijdelijke plaats waar onze klanten voor maximaal 6 maanden worden opgevangen om te achterhalen waar het probleemgedrag vandaan komt en dit te stabiliseren. Hiervoor heb je als medewerker veel ervaring met psychiatrie, omdat hier regelmatig de oorzaak ligt van het gedrag. Ben je voorheen werkzaam geweest in de psychiatrie? Dan zou deze doelgroep goed bij je kunnen passen. Heb je nog niet eerder met deze doelgroep gewerkt, maar ligt hier wel je interesse? Dan bieden wij je de gelegenheid om deze interesse uit te gaan bouwen in kennis. Je staat sterk in je schoenen en kunt met veel geduld duidelijk communiceren. We vragen van jou als kandidaat dat je daarnaast veel reflecteert. Zowel op situaties als op jezelf.

Revalidatie 

Bij Aafje hebben wij twee revalidatielocaties: Aafje Revalidatielocatie Maasstad in Rotterdam Zuid gelegen naast het Maasstad Ziekenhuis en Aafje Revalidatie Franciscus gelegen in Rotterdam Noord naast het Franciscus Gasthuis. Dit is een revalidatieafdeling met name gericht op ouderen. Zij herstellen hier en werken intensief aan hun herstel naar huis. Je ondersteunt de klant en moedigt hen aan bij het doen van de dagelijkse handelingen. De meeste revalidaties vinden plaats na ziekenhuisopnames, daarom voer je als medewerker ook relatief veel verpleegtechnische handelingen uit.

PG revalidatie in een verpleeghuis

In Schiehoven, op De Twee Bruggen en in Smeetsland revalideren bewoners die meer begeleiding nodig hebben door bijvoorbeeld geheugenproblematiek. Vaak is terugkeer naar huis geen optie meer. Dit zorgprofiel vraagt meer van de medewerkers in de lichamelijke verzorging, maar ook verpleegtechnische handelingen komen hier vaker voor. Je bent iemand die tijd wil nemen om de bewoners stapje voor stapje  waar mogelijk de regie terug te geven.

Gerontopsychiatrie

Op verschillende locaties van Aafje is een afdeling voor gerontopsychiatrie: een afdeling voor bewoners die door een combinatie van onbegrepen gedrag en somatische klachten chronische zorg nodig hebben. Dit kan zijn door niet aangeboren hersenletsel, stabiele psychiatrie en/of matige begaafdheid. Als je werkzaam bent op dit zorgprogramma combineer je de psychiatrische problematiek en somatiek. De focus ligt op het bieden van dagstructuur, het observeren van het onbegrepen gedrag en groeps- en/of individuele begeleiding. Mocht je een bovenmatige interesse hebben in onbegrepen gedrag, psychiatrie en goed kunnen communiceren dan kan gerontopsychiatrie perfect bij jou passen.