Ga naar Aafje.nl

Koningshof

Betrokkenheid en humor staan voorop!

De Koningshof is een tijdelijke locatie voor de bewoners van andere huizen van Aafje. Het verpleeghuis ligt in de Rotterdamse wijk Lombardijen.

We werken hier met een betrokken team, die psychogeriatrische zorg verlenen aan onze bewoners. Iedereen werkt hier nauw met elkaar samen. We houden van humor en kijken naar elkaar om.

Multicultureel

Of je nu in de Koningshof in Rotterdam Zuid gaat werken of in Smeetsland: beide huizen staan midden in een multiculturele wijk. Als medewerker sta je voor de uitdaging bewoners uit welke cultuur dan ook, te leren kennen en persoonsgericht te verzorgen.