Ga naar Aafje.nl

t Ronde Sant

Samenwerking en ontwikkeling voor jou en de klant

De bewoners van ‘t Ronde Sant krijgen psychogeriatrische verpleegzorg. Hoewel het huis zich midden in de wijk bevindt en net als het Ridderkerkse Reyerheem ook een dorps karakter kent, is de aansluiting met de omgeving hier minimaal.

Hecht team

Houd je ervan om in een klein team te werken, waar je elkaar door en door kent? Dan zit je bij ’t Ronde Sant op de juiste plek. Je werkt hier in een hecht team, verdeeld over de vijf clusters die het Aafje huis telt.

Bijzondere band bewoners

Jij en je collega’s staan in dit kleinschalige huis heel dichtbij je bewoners, die veel hulp en persoonlijke begeleiding nodig hebben. Je maakt alle lichamelijke en geestelijke veranderingen van de bewoner namelijk van heel dichtbij mee. De zorg in ’t Ronde Sant is met name gericht op een zinvolle dag voor de bewoners. Waar bewoners in een verzorgingshuis veel zelf kunnen, zijn bewoners in ’t Ronde Sant veel afhankelijker van de medewerkers. Hierbij is het uitgangspunt dat wat bewoners zelf kunnen, ze ook zelf doen. Van medewerkers wordt verwacht dat ze dit stimuleren.

Focus op samenwerking en ontwikkeling

Bij ´t Ronde Sant is een nieuw managementteam gestart. Dit team heeft een de focus op samenwerking en ontwikkeling, om samen de persoonsgerichte en relatiegerichte zorg en aandacht aan onze bewoners te kunnen geven. In dit knusse huis, met een mooie en veilige binnentuin, richten wij ons op de groei van zowel de teams als de individuele medewerkers.

Nieuwbouwplannen

Wij zijn druk bezig met onze nieuwbouwplannen. Het gaat om twee toren die aan elkaar worden verbonden. Een toren met drie woonverdiepingen en een toren met een restaurant, kantoorruimte en behandelruimte op de begane grond en daarop nog drie woonverdiepingen. In totaal dus zes woonverdiepingen, per verdieping een afdeling met 20 PG-bewoners, verdeeld over 2 groepen met eigen huiskamer.

Een verbinding tussen de torens per verdieping zorgt voor een optimale samenwerking tussen twee afdelingen en meer bewegingsruimte voor de bewoners. Het streven is om de bouw te starten in 2024 en in 2027 helemaal klaar te zijn.